Hjem    Luftfoto: Blans Havn

 ARRANGEMENTER FORÅR 2023

                      ------------------------------------------

søndag d.19 marts - Klubhus Kl.10 - generalforsamling

lørdag   d.  1 april - 1ste arbejdsdag start kl.9

lørdag   d.22 april - isætning af både start kl.8.00

lørdag   d.13 maj -  Hornfiskekonkurrence - indskriv.fra kl.9

lørdag   d.17 juni -  Pålidelighedssejlads kl.12

                                 derefter grill af egen mad.

Fredag  d.23 juni -  Sct.Hans aften - grill af egen mad

                                 Bålet tændes kl.22 -

lørdag   d.26 aug. - 2den arbejdsdag- start kl.9.00

lørdag   d.28 okt. -  Optagning af både - start kl.9.00


                         sæsonen er slut !