Hjem    Luftfoto: Blans Havn


Det sker på Blans Havn:

 

       Aktivitetskalender for 2022

        

Torsdag d.23/6 Sankt Hans Aften- Grill af egen mad.Bål kl.22

Lørdag d. 27/8 3.die arbejdsdag fra kl. 9.00

Lørdag d. 29/10 Bådoptagning start kl.9.00 - sæson slut.

Vi søger frivillige som vil hjælpe til med afholdelsen af klubbens arrangementer. Kontakt havnefogden for nærmere oplysninger.