Hjem    Luftfoto: Blans Havn
BRUG AF SLÆBESTED KOSTER : Kr.100,- pr.gang

                                - eller årskort : Kr.500,-


        ARRANGEMENTER

      FORÅR /SOMMER 2024

                      ------------------------------------------

       OBS! DE GULE HAVNEMÆRKER kan nu udleveres

       ved henvendelse til havnefogeden.

       Lørdag d. 11. maj / Hornfiske konkurrence:

                                         start/indskrivning fra kl.9.00

       Lørdag d. 01. juni / 2.den arbejdsdag start kl. 9.00

       Søndag d. 23. juni / Sct.Hans aften - grill m.m.

       Lørdag d. 10. aug. / Fælles Buffet start kl.18 ( kr.50 )

       Lørdag d. 24. aug./  3. arbejdsdag start kl.9.00

       Lørdag  d. 19. okt./  Optagning af både.Start kl.9.00

                         ----------------------------------------