Hjem    Luftfoto: Blans Havn
BRUG AF SLÆBESTED KOSTER : Kr.100,- pr.gang

                                - eller årskort : Kr.500,-


        ARRANGEMENTER

      SOMMER/EFTERÅR 2024

                      ------------------------------------------

       OBS! DE GULE HAVNEMÆRKER kan nu udleveres

       ved henvendelse til havnefogeden.

       Lørdag d. 10. aug. / Fælles Buffet start kl.18 ( kr.50 )

       Lørdag d. 24. aug./  3. arbejdsdag start kl.9.00

       Lørdag  d. 19. okt./  Optagning af både.Start kl.9.00

                         ----------------------------------------