Hjem    Luftfoto: Blans Havn

 ARRANGEMENTER

           FORÅR / SOMMER 2023

                      ------------------------------------------

Lørdag   d.17 juni -  Pålidelighedssejlads kl.12.00

                                 derefter grill af egen mad.

Fredag  d.23 juni -  Sct.Hans aften - grill af egen mad

                                 Bålet tændes kl.22 -

Lørdag   d.26 aug. - 2den arbejdsdag- start kl.9.00

Lørdag   d.28 okt. -  Optagning af både - start kl.9.00


                         sæsonen er slut !